Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen uitgesteld

31 mei 2018

 

Eind april 2018 maakten al ongeveer 15.000 voorschrijvers gebruik van de mogelijkheid om elektronische geneesmiddelenvoorschriften op te stellen. Het gaat daarbij maar liefst om 3,5 miljoen voorschriften. Een positieve evolutie dus.

In december 2017 zette het Verzekeringscomité immers het licht op groen om vanaf 1 juni 2018 het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten verplicht te maken, uitgezonderd voor huisbezoeken en bepaalde leeftijdscategorieën van voorschrijvers. Omdat de procedure die voorafgaat aan de verplichting nog loopt, zal het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen nog niet afdwingbaar zijn vanaf 1 juni 2018.

Het Riziv doet een warme oproep naar de voorschrijvers om vanaf 1 juni 2018 toch te starten met het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen zodat deze positieve evolutie verdergezet kan worden.

Meer info van het RIZIV leest u hier