Connected healthcare

Het belang van eerstelijns gezondheidszorg neemt snel toe door de vergrijzing van de bevolking, toename chronische ziektes … Samen met de budgettaire uitdagingen zorgt dit ervoor dat overheden zich o.a. steeds meer gaan richten op samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners onderling en die met de ziekenhuizen. De technologische evoluties laten ook toe de patiënt hier nauwer bij te betrekken, beter te ondersteunen en langer autonoom te laten functioneren. Binnen de door de regionale en nationale overheden uitgetekende kaders ontwikkelen we constant nieuwe oplossingen die de informatie-uitwisseling tussen zorgactoren faciliteren.

Medische professionals maken dagdagelijks gebruik van onze communicatiesoftware die gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren, labo’s, mutualiteiten, RIZIV en ziekenhuizen, volledig secuur ondersteunt. Zo is MyCareNet volledig geïntegreerd in onze software voor apothekers, verpleegkundigen, artsen en tandartsen. Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, Vitalink, Recip-e, Hoofdstuk IV, eHealthBox,… zijn maar enkele voorbeelden van projecten die wij volledig ondersteunen.

eHealth diensten worden steeds belangrijker en vormen een dagelijkse realiteit voor medische zorgverleners en hun patiënten. Bij Corilus bent u verzekerd voor de toekomst.