Recip-e vanaf 1 januari 2017

20 december 2016

Vanaf 1 januari 2017 is het elektronisch voorschrift rechtsgeldig en geeft de arts een 'bewijs van elektronisch voorschrift' mee aan de patiënt. U dient dit bewijs van elektronisch voorschrift in de apotheek via Recip-e af te leveren. De werking van Recip-e wordt toegelicht in deze video en in deze handleiding.

Elektronische archivering via uw tariferingsdienst
Deze elektronische voorschriften dienen ook beschikbaar te zijn voor uw tariferingsdienst en moeten minstens 10 jaar gearchiveerd worden. Om dit te realiseren werken uw tariferingsdienst en FarmaFlux hard aan een oplossing onder de vorm van het elektronisch archief.

In januari wordt dit grondig getest, om dit vervolgens in enkele maanden tijd uit te rollen naar alle apotheken.

Om van deze oplossing gebruik te maken dient u uw mandaat te geven aan uw tariferingsdienst. Uw tariferingsdienst neemt hiervoor contact op met u en helpt u verder met al uw vragen hieromtrent.

Wat gebeurt er als de voorschrijver geen Recip-e heeft? Wat bij technische problemen met Recip-e? Antwoorden op deze en andere vragen vindt u terug in het document Recip-e vanaf 01/01/2017.

 Alvast enkele tips:

- Geef de bewijzen van elektronisch voorschrift mee naar uw tariferingsdienst samen met de andere voorschriften.

- Ondervindt u ergens een probleem, noteer dit dan als overmacht toe en lever klassiek af.