Bent u klaar voor het verplicht elektronisch voorschrift?

8 maart 2018

Op 1 juni 2018 eindigt de overgangsperiode waarin je als arts kon kiezen tussen een papieren of een elektronisch voorschrift. Wat mag u verwachten van het nieuwe systeem en wat moet u in orde brengen?

 

Hoe werkt het elektronisch voorschrift?

Vanaf 1 juni wordt het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift de nieuwe norm. Het gewone voorschrift verdwijnt vanaf dan en op enkele uitzonderingen na worden het elektronisch voorschrift plus het papieren bewijs ervan verplicht. Het voorschrift kan u aanmaken via het medisch dossiersysteem of via een voorschrijfprogramma.

Elk voorschrift krijgt een uniek identificatienummer, het RID. Dat nummer staat op het papieren bewijs vermeld, zowel alfanumeriek als in de barcode. Dit laat de apotheker toe om te vernemen welk geneesmiddel de arts heeft voorgeschreven. Nadat het voorschrift is afgehaald, verdwijnt het opnieuw van de Recip-e server.

Overgangsperiode verlengd

Wanneer u als voorschrijver voor de elektronische oplossing kiest, krijgt de patiënt een papieren bewijs met een RID-code (de zogenaamde Recip-e Identifier). De apotheker scant die barcode om het elektronisch voorschrift op te halen. Ook na 1 juni blijft deze overgangsmaatregel van kracht. Het is voorlopig nog geen uitgemaakte zaak wanneer de stap naar een systeem zonder papieren bewijs zal volgen.

Voor wie geldt het elektronisch voorschrift?

Het elektronisch voorschrift zal gelden voor alle ambulante voorschrijvers (huisartsen, specialisten, tandartsen en vroedvrouwen). Artsen vanaf 62 jaar vormen een uitzondering. Zij mogen nog een papieren voorschrift afleveren. Andere uitzonderingen zijn dringende gevallen en voorschriften afgeleverd bij een huisbezoek of bij een bezoek aan instelling.

Wat zijn de voordelen?

Het meest vanzelfsprekende voordeel van het elektronische voorschrift is de kleinere kans op vergissingen. Gemiddeld contacteert een apotheker vijf huisartsen per dag omdat het handschrift voor interpretatie vatbaar is. Toch is dat niet het enige pluspunt. Andere voordelen zijn het voorkomen van fraude en de rechtstreekse feedback die voorschrijver en apotheker kunnen uitwisselen.

Hoe begin je eraan?

Recip-e is een beveiligd systeem waarvoor u zich als voorschrijver moet kunnen identificeren op het eHealth platform (door in te loggen met uw eID en bijhorende pincode). Verder is het belangrijk dat op uw computer een digitaal eHealth certificaat aanwezig zijn. Zo’n certificaat vraagt u eenmalig aan, waarna het drie jaar geldig blijft. Om vervolgens ook effectief elektronisch voor te schrijven, kan u een beroep doen op een elektronisch medisch dossier zoals CareConnect.