eGezondheid: dit moet u weten als huisarts

5 mei 2017

We kunnen er niet omheen: om de beste zorg te garanderen, moeten medische gegevens van patiënten digitaal uitgewisseld kunnen worden. Zo kan een niet-gekende patiënt bijvoorbeeld sneller door een spoeddienst of door u – als huisarts van wacht – geholpen worden. Met het nationale Actieplan eGezondheid, vaak eHealth genoemd, voert de overheid die digitalisering stapsgewijs door. Maar wat betekent dat concreet voor u als huisarts? En uw praktijk? Deze blogpost vat het kort en helder samen.

 

Het Actieplan eGezondheid in een notendop

In 2012 kwamen overheden, patiëntenverenigingen, zorgverleners, ziekenfondsen en IT-bedrijven bijeen om het digitalisatietraject van de Belgische gezondheidszorg uit te stippelen. Hun inspanningen resulteerden in het Actieplan eGezondheid, dat sinds 2013 van kracht is en 3 speerpunten heeft:

  • een verhoogde multidisciplinaire samenwerking tussen zorgverleners onderling;
  • een administratie in de gezondheidszorg met zo weinig mogelijk paperassen;
  • toegankelijke digitale toepassingen voor zorgverlener én patiënt (mobile health).

In totaal telt het plan al 20 concrete actiepunten. Om alle doelstellingen te realiseren, werken ook de federale overheid en de deelstaten nauwer samen wat beleid en controle betreft.

 

Onze software voor huisartsen ontdekken?   Neem hier vrijblijvend contact op voor meer info.

 

‘Informed consent’: toestemming van de patiënt 

De elektronische uitwisseling van gegevens gebeurt uiteraard alleen met de toestemming van uw patiënt (de informed consent). U kan die toestemming voor de patiënt online registreren tijdens een consultatie, maar de patiënt kan dat ook zelf doen. Om uw patiëntengegevens te mogen delen, moet u ook uw therapeutische relatie met de patiënt registreren, bijvoorbeeld via uw softwarepakket.

"Intussen gaven al meer dan 5 miljoen Belgen hun toestemming voor de beveiligde digitale uitwisseling van hun medische gegevens tussen zorgverleners."

 

Actiepunten voor huisartsen

De lancering van eGezondheid betekent natuurlijk ook dat u uw praktijkvoering stap voor stap moet aanpassen. U wordt hierover via verschillende kanalen en instanties geïnformeerd. U zult steeds meer aangemoedigd worden om van bepaalde eHealth-diensten gebruik te maken, zoals het bundelen van patiëntengegevens in een SumEHR (Summarized Electronic Health Record), het opvragen van verzekerbaarheidsgegevens via het centraal dienstenplatform MyCareNet en het elektronisch voorschrijven via Recip-e.

 

Belangrijk gevolg: zet in op sterke software

Vandaag keurt de overheid enkel gehomologeerde softwarepakketten voor huisartsen goed. Dat betekent dat uw softwarepakket onder meer ook conform moet zijn met eHealth. U heeft er dus alle belang bij om over degelijke IT-infrastructuur en performante software te beschikken. 

 

Op zoek naar een nieuw pakket?

Kies voor CareConnect, onze alles-in-één software speciaal voor huisartsen. Hiermee kunt u uw patiëntengegevens altijd en overal raadplegen en bovendien van alle eHealth-diensten gebruikmaken.

Meer info: Hier leest u meer over de unieke integratie tussen CareConnect en eGezondheid

Geinteresseerd? Neem vrijblijvend contact met ons op voor een introductie of schrijf u in voor een gratis online CareConnect introductiedemo. We helpen u graag op weg.