Vergeet uw zorgtrajecten niet te registreren

28 november 2017

Vergeet uw zorgtrajecten niet te registreren

 

U, als huisarts/geregistreerde huisartsengroepering, dient tot 31 december 2017 bepaalde patiëntengegevens van uw patiënten met een zorgtraject te registreren en te bezorgen aan het Wetenschappelijk instituut voor volksgezondheid (WIV). Het doel is een wetenschappelijke evaluatie van de zorgtrajecten.

U heeft hierover in de loop van de maand oktober communicatie een ontvangen.

 

Voor wie en wanneer ?

Tot 31 december 2017 maakt u gegevens over van de patiënten:

  • die uiterlijk op 30 september 2016 een zorgtraject zijn gestart
  • waarvan het zorgtraject actief is (niet onderbroken door het ziekenfonds) op 1 oktober 2017.

 

Welke van uw patiënten?

Het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) heeft u begin november een lijst gestuurd van uw patiënten met een actief zorgtraject en de begindatum van hun zorgtraject. Zo hoeft u zelf geen opzoekingswerk te verrichten.

 

Hoe de gegevens overmaken ?

U maakt de gegevens over via de nieuwe beveiligde web toepassing ontwikkeld door het Healthdata.be platform. Dat gebeurt:

  1. of via automatische extractie uit uw EMD (elektronisch medisch dossier). Ben u een CareConnect-gebruiker? In onze handleiding leest u hoe u dit eenvoudig realiseert.
  1. of via manuele ingave in de webtoepassing ‘Healthdata for primary care’ (HD4PrC) via https://hd4prc.healthdata.be/

 

Let op : alle EMD zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC

Sommige EMD-applicaties zijn nog niet geïntegreerd met HD4PrC en laten voorlopig nog geen extractie toe. De EMD-leveranciers hebben zich ertoe geëngageerd dat alle artsen die hun gegevens op gestructureerde wijze hebben geregistreerd deze kunnen overmaken via extractie vóór 31 december 2017.

Om te weten of uw EMD deze extractie toelaat en voor meer informatie :

 

Welke gegevens registreren?

Klinische gegevens diabetes type 2

 

Klinische gegevens chronische nierinsufficiëntie

Lengte

 

Diabetes

  • ja
  • neen

Gewicht

 

Systolische bloeddruk

Systolische bloeddruk

 

Diastolische bloeddruk

Diastolische bloeddruk

 

 

Biologische gegevens diabetes type 2

 

Biologische gegevens chronische nierinsufficiëntie

 

 

Hemoglobine

HbA1c

 

Creatinine

LDL-cholesterol

 

eGFR

 

Wat gebeurt er met deze gegevens?

Op basis van alle aangeleverde gegevens wordt een:

  • nationaal rapport opgesteld op basis van de geaggregeerde gegevens.
  • een individuele feedback voorzien via de beveiligde web toepassing in 2019.

 

Klaar?

Bent u al klaar voor de registratie van uw zorgtrajecten? Of heeft u nog specifieke vragen? Klik hier.