Ludo Princen: Met Baltes kan ik mij maximaal concentreren op de zorg voor mijn patiënten.

Ludo Princen heeft heel wat zien veranderen sinds hij, toen nog op zijn eentje, als tandarts begon: “Er zijn de technische en wetenschappelijke evoluties zoals nieuwe apparatuur, gedigitaliseerde radiografie en nieuwe materialen. Maar het beroep van tandarts is vooral veranderd door de steeds grotere specialisatie. In mijn praktijk werken vier algemeen tandartsen – waaronder ikzelf – maar daarnaast ook een parodontoloog, orthodontist en endodontist.”

Tel bij die zeven tandartsen nog de drie assistenten en je komt tot de conclusie dat zo’n groepspraktijk veel weg heeft van een kleine kmo. “Wat de organisatie betreft is ons beroep enorm geprofessionaliseerd,” vertelt Ludo Princen. “Er komt een massa administratief werk bij kijken, inclusief een vrij complexe loonadministratie. Daarnaast moeten alle agenda’s – we ontvangen samen 30 à 50 patiënten per dag! – goed op elkaar kunnen worden afgestemd.”

Een behoorlijke opgave voor een groep mensen die vooral hun tijd willen besteden aan de goede ontvangst en verzorging van hun patiënten. Dat het toch lukt, is voor een groot stuk te danken aan gespecialiseerde software. Ludo Princen: “Ik was al vroeg een enthousiaste gebruiker van Superdent. Toen Baltes op de markt kwam, heb ik nog even de kat uit de boom gekeken. Na zes maanden heb ik de sprong gewaagd en daar nooit spijt van gekregen.”

Voor Ludo Princen zijn de voordelen van Baltes dan ook duidelijk: “Alleen al wanneer je voor de eerste keer de lay-out ziet, merk je dat Baltes nog een stuk gebruiksvriendelijker is dan Superdent. Wanneer we hier een nieuwe assistent moeten opleiden, valt telkens op dat die zeer snel is ingewerkt, precies omdat Baltes zich zo intuïtief laat bedienen.”

En met nieuwe software komen er natuurlijk ook nieuwe mogelijkheden: “We maken nu ook intensief gebruik van de automatische recall-functie en herinneringen via sms. En als een patiënt toch een klassieke herinneringsbrief verkiest, kunnen we daar gemakkelijk rekening mee houden. Dat is meteen een van de belangrijkste troeven van Baltes, de flexibele manier waarop het zich laat aanpassen aan onze manier van werken.”