CareConnect Specialist

De ideale eerste stap naar een digitaal dossier

De overgangsperiode waarin u als arts-specialist kan kiezen tussen een papieren of elektronisch voorschrift blijft tot nader order van kracht. Intussen krijgen specialisten de raad om toch al van start te gaan met het elektronisch voorschrijven

Het integreren van de software waarmee u elektronisch voorschrijft, is een interessante aanzet om uw praktijk te digitaliseren. En als specialist hoeft u niet meteen uw hele manier van werken om te gooien. Onze software is zo opgebouwd dat die volledig aansluit bij uw dagelijkse handelingen op papier.

Contacteer ons