Medicatiebewaking

Medicatiebewaking is een uitbreidingsmodule van CareConnect GP die medicatiefouten helpt voorkomen.

Ik wil een gratis demo

1 op 10
patiënten worden vroeg of laat slachtoffer van een medisch incident

40%
van deze fouten is te voorkomen

80%
van alle behandelende zorgverstrekkers maken ooit wel eens een medische fout

Medicatiebewaking voor artsen in CareConnect

 

Omdat parate kennis u ook niet altijd alles vertelt

Welke geneesmiddelen gebruikt een patiënt nog en welke aandoeningen zijn voor hem of haar kenmerkend? En welke invloed hebben voedingsgewoontes of roken? Vaak gaat het om zeer specifieke eigenschappen die u als arts in acht moet nemen bij het voorschrijven van medicatie.

De module medicatiebewaking houdt rekening met de geregistreerde aandachtspunten zoals allergenen en intoleranties, gecodeerde zorgelementen, labowaarden en actieve medicatie van de patiënt. Van zodra CareConnect hiermee een interactie vindt, krijgt de arts een waarschuwing.

De medicatiebewaking duidt steevast het exacte probleem aan, legt het achterliggende mechanisme uit en geeft ook advies omtrent de aanpak.

Ik wil een gratis demo
“Voor artsen is de medicatiebewaking die we via CareConnect aanbieden een tool die assisteert, een co-piloot, een extern geheugen om op terug te vallen. De arts neemt nog steeds zelf de beslissing, maar hij of zij heeft een betrouwbare module achter de hand.”

Filip Follens,
Arts en Product Expert
Medical Databases bij Corilus

Medicatiebewaking controleert op:

Contra-indicaties

  • Diagnosen (vb. ontstekingsremmer i.c.m. congestief hartfalen)
  • Hulpstoffen (vb. Strepsils Lidocaïne i.c.m. diabetes patiënt)

Meer weten →

Allergenen

De medicatiebewaking zal melding maken van actieve stoffen in het geneesmiddel die voor een allergische reactie bij de patiënt kunnen zorgen.

Meer weten →

Intoleranties

Je verneemt vanaf welke hoeveelheid een geneesmiddel bij de patiënt een reactie zal veroorzaken. 

Meer weten →

Interacties

  • OTC-producten (vb. Marcoumar i.c.m. Calx Plus vitaminesupplement
  • ook op (recent) gestopte medicatie

Meer weten →

Bi-directionele bewaking

Proactieve melding bij vb. actuele medicatielijst - nieuwe zwangerschap

Meer weten →

Combinaties

Ook voor allerlei combinaties van bovenstaande situaties, geeft medicatiebewaking een alarmsignaal.

Meer weten →

ebook - medicatiebewaking - 3D

Ebook: Medicatiebewaking voor artsen

Aan de hand van casussen en praktijkvoorbeelden ontdek je de meerwaarde voor jouw praktijk.

 

Hoe werkt Medicatiebewaking

Medicatiebewaking benut 3 sterke bronnen om met slimme technologie te waken over het veilig en efficiënt gebruik van geneesmiddelen:

  • Een medicatiedatabase,
  • het EMD,
  • het decision support system.

De module controleert alle beschikbare en relevante dossierelementen en vertelt u meteen of de medicatie die u wil voorschrijven geschikt is voor een patiënt.

Bij elk voorschrift kan u uw eigen kennis toetsen aan de nieuwste data en zo uw patiënten met 100% zekerheid op de best mogelijke manier vooruithelpen.

Medicatiebewaking voor artsen in CareConnect

“De medicatiebewakingsmodule is een mooi voorbeeld van hoe de software meedenkt met de arts.”

Afbeelding19-1

Dr. Peter Muylaert
van praktijk De Rotonde

Lees de volledige mening

 

Voorkom medicatiefouten
met CareConnect en Medicatiebewaking

Ik wil een gratis demo

Met de module Medicatiebewaking kies je zowel voor de veiligheid voor jouw patiënten als voor je eigen zekerheid als arts. Medicatiebewaking is jouw helpende hand bij het voorschrijven van de meest geschikte medicatie. En ondersteunt je bij het leveren van de beste zorg aan je patiënten.

Interessante blogartikels

Als arts investeer je bijna al je tijd in je patiënten. Helaas komt daar ook nog een pak administratiewerk bovenop. Door vanuit je software alvast elektronisch te factureren, win je tijd én krijg je ...
Sinds 1 januari 2021 is elke huisarts verplicht een erkend elektronisch medisch dossier (EMD) te gebruiken voor het beheer van het globaal medisch dossier (GMD) van patiënten. Belangrijk ook: ...
De naam Helena hoef je vandaag niet langer alleen met Troje te associëren. Het is ook de naam van een nieuw ambitieus Belgisch gezondheidsportaal dat dit jaar het licht zag, en als doel heeft om ...