eHealth voor zorgverleners

Wat is het en hoe wordt jouw praktijk/kabinet/apotheek of woonzorgcentrum er beter van?

De overheid heeft voor alle zorgverleners als doel gesteld dat er veilig en efficiënt gecommuniceerd moet worden. Dit werd al in 2008 in een wet gegoten. 

Concreet zijn er twee grote doelstellingen: 

  1. een goed georganiseerde, onderlinge elektronische dienstverlening en informatie-uitwisseling te bevorderen en te ondersteunen tussen alle actoren in de gezondheidszorg

  2. met de nodige waarborgen op het vlak van de informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect van het medisch beroepsgeheim

De voordelen 

optalmologist
Kwaliteit en de continuïteit van de gezondheidszorgverstrekking wordt geoptimaliseerd. 
Volledig geconnecteerd
De veiligheid van de patiënt en zijn gegevens is gewaarborgd. 
Elektronisch patiëntendossier
De administratieve formaliteiten voor alle actoren in de gezondheidszorg worden vereenvoudigd.
elderly
Het gezondheidszorgbeleid wordt degelijk ondersteund

Corilus gaat verder dan de wettelijke verplichtingen

 

Naast de wettelijke vereisten in het kader van eHealth gaan wij verder in de digitalisatie van zorgverleners. En dat kunnen we dankzij onze unieke positie in de markt. Corilus creeërt software voor alle eerstelijns zorgverleners en kan daardoor nog meer inzetten op communicatie tussen die doelgroepen.

Daarbovenop investeerden we ook in een eigen patiëntenportaal Helena, waardoor u ook veilig kan communiceren met uw patiënten. Die doorgedreven focus op connectiviteit tussen zorgverleners noemen wij "Connecting Care".

Meer over Connecting Care >