Elektronisch patiëntendossier

Ons doel? Ervoor zorgen dat je de gegevens van je patiënten of residenten steeds snel bij de hand hebt, zodat jij kan doen wat je best doet, zorgen voor je patiënten. 

Wat is het Elektronisch Patiëntendossier?

Het Elektronisch Patiëntendossier is de software waarin je de gegevens van je patiënten of bewoners registreert en beheert. Het is een vervanger van je papieren administratie, een tool die je administratie vereenvoudigt. Maar meer dan dat is het ook een communicatietool, die ervoor zorgt dat jij je kan toeleggen op je kerntaak: zorgen.


Naast het registreren van patiëntengegevens kunnen er bijvoorbeeld via koppeling met de eHealthbox berichten ontvangen worden van andere zorgverleners. Ook verwijsbrieven die worden doorgestuurd kunnen meteen in het patiëntendossier worden geïntegreerd. Verder laat het EMD toe om elektronische voorschriften te versturen, Hoofstuk IV-aanvragen te doen, de verzekerbaarheid van een patiënt te controleren, enzoverder.

Voordelen van een elektronisch patiëntendossier

Efficiëntie

Een goed werkende software kan heel wat efficiëntiewinst betekenen in een praktijk, apotheek of woonzorgcentrum. De kans op fouten wordt gereduceerd en u kan focussen op zorg. 

Snel en veilig communiceren

Beter communiceren met andere zorgverleners (op een veilige en gestructureerde manier), maar ook 

Beter samenwerken

De tijd dat zorgverleners alleen werkten ligt al lang achter ons. Groepspraktijken worden meer de norm, ook over disciplines heen in medische huizen, woonzorgcentra worden meer een meer een geoliede machine. En hoe groter het team wordt, hoe groter de nood aan goede afspraken en overleg is.

Meer dan 22 jaar ervaring met software voor eerstelijnszorgverleners

We houden van wat we doen, en dat blijkt. Met meer dan 20 jaar praktijkervaring kennen we de sector als onze broekzak. Geen uitdaging is ons te groot of te klein en we doen onze uiterste best voor elk project dat we op ons nemen. We geloven dat elke patiënt een vlotte medische beleving verdient. En dat is ook waar u, als medische professional, dagelijks naar streeft.


De focus op de eerstelijns gezondheidszorg neemt snel toe door de vergrijzing van de bevolking, het stijgend aantal chronische ziektes, nieuwe zorgberoepen,…

Samenwerking tussen de patiënt, de eerstelijns zorgverleners en de ziekenhuizen wint steeds aan belang. Medische professionals maken dagelijks gebruik van onze communicatiesoftware die gegevensdeling tussen eerstelijnsactoren, labo’s, mutualiteiten, RIZIV en ziekenhuizen, volledig secuur ondersteunt. Zo is MyCareNet volledig geïntegreerd in onze software voor apothekers, verpleegkundigen, artsen en tandartsen. Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier, Vitalink, Recip-e, Hoofdstuk IV, eHealthBox,… zijn maar enkele voorbeelden van projecten die wij volledig ondersteunen. eHealth diensten worden steeds belangrijker en vormen een dagelijkse realiteit voor medische zorgverleners en hun patiënten.