ISO & SaMD

Sinds 2019 zijn we ISO 27001-gecertificeerd voor een aantal van onze producten en diensten. Deze wereldwijd erkende norm helpt ons de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van onze én uw data te beschermen.

Binnen Corilus heeft onze CareConnect Imaging Dentist afdeling bovendien een MDR CE markering gehaald voor onze Mediadent V8 applicatie.

Corilus beschikt over een geldig ISO-27001:2017 certificaat, gekoppeld aan een specifiek toepassingsgebied:

Information security related to software development within the Software Factory reporting to the Software Factory Manager(s) and the Cloud Operations team reporting to the Network & Infrastructure Manager.

Product Management and Customer Support teams of the software components that are built and maintained in the Software Factory (Belgium and Tunisia). All to the scope related processes from HR, Internal IT, Legal, Quality & Compliance

De Software Factory houdt op dit moment de volgende toepassingen in: CareConnect General Practitioner, CareConnect Physiotherapist, CareConnect Nurse en CareConnect Specialist. We breiden de Software Factory regelmatig strategisch uit en hebben de gezonde ambitie om op termijn helemaal ISO-27001 conform te werken.

De geldigheid van het certificaat kan steeds online worden geverifieerd in het certificeringsregister van Brand Compliance via deze website.  

Ondanks het feit dat het certificaat niet de volledige Corilus groep afdekt, zijn er wel degelijk een aantal belangrijke zaken bedrijfsbreed geïmplementeerd en gehandhaafd. Concreet zijn alle beleidsdocumenten en procedures van kracht voor heel de Corilus-groep.

Overzicht van geïmplementeerde beleidslijnen

 1. Gegevensbeschermingsbeleid ("GDPR")
 2. Informatiebeveiligingsbeleid ("ISO-27001")
 3. Beleid inzake aanvaardbaar gebruik
 4. Beleid inzake toegangscontrole
 5. Beleid inzake auditregistratie
 6. Beleid inzake gegevensindeling
 7. Beleid inzake gegevensoverdracht
 8. Beleid inzake aanvaardbare versleuteling
 9. Beleid inzake incidentenbeheer
 10. Beleid inzake wijzigingsbeheer
 11. Beleid inzake veilig ontwikkelen
 12. Beleid inzake bedreigingen en kwetsbaarheden
 13. Beleid inzage logging
 14. Beleid inzake wachtwoorden
 15. Beleid inzake fysieke toegang
 16. Beleid inzake toegang op afstand
 17. Beleid voor beveiliging van leveranciers
 18. Corilus Code of Conduct

Software as a Medical Device (SaMD)

 

Binnen Corilus heeft onze CareConnect Imaging Dentist afdeling een MDR CE markering gehaald voor onze Mediadent V8 applicatie. Deze CE markering geeft aan dat onze Mediadent v8 applicatie voldoet aan de strenge wettelijke veiligheids- en prestatie eisen.

Om deze CE markering te verkrijgen, werd Mediadent door een extern, onafhankelijk en professioneel bureau gecontroleerd op alle vereisten zoals vastgelegd in de Medical Devices Regulation (MDR) en relevante normeringen.

Om deze CE markering te verkrijgen werd het Corilus kwaliteitsmanagementsysteem geauditeerd en het Mediadent technisch dossier gevalideerd.

Meer informatie met betrekking tot  onze relevante certificaten :

ISO 13485 specificeert vereisten voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarbij een organisatie moet aantonen dat zij in staat is medische hulpmiddelen en aanverwante diensten te leveren die consequent voldoen aan de eisen van de klant en de toepasselijke regelgeving. Meer info >

MDR CE markering bevestigt dat Mediadent V8 voldoet aan de algemene veiligheid en performantie eisen van EU MDR.

 

CareConnect Imaging Dentist verder ontdekken >