Elektronische facturatie

Met de tarificatiemodule in CareConnect voor specialisten gaat de facturatie vlot en eenvoudig. En worden jouw patiënten sneller terugbetaald.

Ik wil een gratis demo

30%
van een consultatie bestaat uit administratie en facturatie

1
geïntegreerde automatische terugbetalingsflow tussen ziekenfonds, zorgverstrekker en patiënt

99,99%
minder kans op verloren getuigschrijften, attesten,...

Schermafbeelding 2021-02-08 om 14.40.45


Tarificatie afgestemd op iedere patiënt

Een consultatie bestaat vaak voor een derde uit administratie. Naast de vele regelingen, procedures en het opnieuw moeten uitprinten van bewijzen is de facturatie opzich een belangrijk maar tijdrovend onderdeel.

Helemaal te begrijpen dat artsen meer tijd willen besteden aan patiënten en juist minder tijd aan de hoge bergen administratie. Niet te verwonderen dat op vlak van de facturatie de kans op fouten reëel zijn.

Dat betekent niet alleen een verlies aan inkomsten voor jou, maar eveneens voor jouw patiënten kan dit resulteren in verminderde of een foute terugbetaling van medische prestaties.

Ik wil een gratis demo

“Dankzij de tarificatiemodule reduceer je de kans op administratieve fouten. De software ondersteunt je bij de logische flow van een consultatie en bij het correct invullen van een  getuigschrift voor verstrekte hulp. Geen foutief ingevulde attesten, geen tussenpersonen en geen kans meer dat het getuigschrift bij de patiënt blijft liggen, waardoor er geen terugbetaling kan plaatsvinden.”

1604420506021?e=1616025600&v=beta&t=BUa8Zl1ffphk1xunSBJeU1IYfAW77pklFLvTQxHuVU0

Yasmine Standaert,
Product Specialist Medical
Corilus

Hoe werkt tarificatie

CareConnect en de tarificatiemodule faciliteren de ganse logische flow voor het afsluiten van een consultatie. Op basis van de geleverde prestaties en gegevens van de patiënt, wordt in CareConnect dankzij de eHealthconnectie met MyCareNet, automatisch voorgesteld welk bedrag aangerekend dient te worden.

Er zijn vandaag 2 manieren om je consultatie aan te rekenen, afhankelijk van het type patiënt: eAttest en eFact

eAttest

Patiënten betalen op het einde van de consultatie je honorarium en het remgeld. Het getuigschrift voor verstrekte hulp stuur je elektronisch door naar het ziekenfonds van de patiënt. Dat doe je via de dienst ‘eAttest’ van het platform MyCareNet. Aanvaardt de mutualiteit het getuigschrift, dan zal die je honorarium rechtstreeks terugbetalen aan de patiënt. Patiënten betalen op het einde van de rit enkel het remgeld, maar schieten in de praktijk jouw honorarium aan het ziekenfonds voor.

eFact: voor patiënten met een derdebetalersregeling

Een gelijkaardig systeem, met het grote verschil dat de patiënt enkel het remgeld neertelt. De mutualiteit betaalt dan het honorarium – na aanvaarding van je getuigschrift – rechtstreeks aan jou.

Schermafbeelding 2021-02-08 om 14.29.22
logo_Corilus_HOR_WHITE-1

Aan de slag met elektronische facturatie?

Contacteer de helpdesk of één van onze account manager voor meer informatie of om deze uitbreidingsmodule voor jou te activeren.

 

De tarificatiemodule faciliteert en automatiseert

Via eTar ga je na welk bedrag je precies mag aanrekenen voor een bepaalde patiënt en een bepaalde prestatiecode bij de verzekeringsinstelling. De verzekeringsinstelling berekent het tarief op basis van de informatie die ter beschikking wordt gesteld door de zorgverstrekker enerzijds en de informatie beschikbaar over de patiënt anderzijds.

Alle functies van tarificatiemodule om maat van specialisten

 • eFact
 • eAttest
 • Toepassing van de standaard derdebetaler voor
  technische prestaties of technische handelingen
 • Geautomatiseerde berekening van terugbetalingen voor praktijkmedewerkers
 • Bepalen van eigen tarieven (officiële prijzen vs praktijkprijzen)
 • Aanmaken van aanpasbare facturen en herinneringen voor patiënten en organisaties
 • Memocodes voor vaste kosten aanmaken
 • Facturering voor rekening van de patiënt
 • Gelijktijdige facturering van prestaties, te betalen door de patiënt en de ziekenfondsverzekeraar.
 • Attesten afdrukken met een matrixprinter
 • Facturering van de gebruikersvergoeding aan een organisatie
 • Personalisering van de prijzen van de prestaties met de mogelijkheid om voor elke prestaties een gepersonaliseerde prijs te bepalen
 • Sectretariaat workflow
 • Aangepaste codes voor facturering van administratieve pakketten of apparatuur

 

“Voor onze 19 medische zorgverleners een heuse verbetering, maar voor ons administratief team écht een wereld van verschil.”

Corilus_GP_eFact_benclaessens

Ben Claessens
stafmedewerker Geneeskunde voor het Volk in Deurne

 

Vereenvoudig facturatie  
met CareConnect en de tarificatiemodule

Ik wil een gratis demo

Met de tarificatiemodule kies je voor gebruiksgemak, zowel voor jezelf als voor jouw patiënten.  De tarificatiemodule facilteert de volledige logische flow voor het afsluiten van een consultant. Zo maximaliseer jij je inkomsten en betaalt de patiënt automatisch het tarief dat voor hem/haar van toepassing is.

logo_Corilus_HOR_WHITE-1

Aan de slag met elektronische facturatie?

Contacteer de helpdesk of één van onze account manager voor meer informatie of om deze uitbreidingsmodule voor jou te activeren.

Interessante blogartikels

Enkel jij hebt toegang tot de data in je persoonlijke CareConnect General Practitioner-account. Maar wat als je je gegevens toch tijdelijk wil delen met een collega? Wel, er zijn twee mogelijkheden: ...
Onder impuls van de COVID 19-maatregelen schakelen steeds meer huisartsen over naar online consultaties. Terecht, want het is nu al duidelijk dat videoconsultaties hier zijn om te blijven. Via Helena ...
Als arts investeer je bijna al je tijd in je patiënten. Helaas komt daar ook nog een pak administratiewerk bovenop. Door vanuit je software alvast elektronisch te factureren via de (optionele) ...